Przeciw Nycz Tower!

Radni koalicji POPiS po raz kolejny udowodnili że w realizacji interesów wielkich deweloperów i kurii warszawskiej nie liczą się głosy mieszkańców, organizacji miejskich i lokatorskich. W dzisiejszym głosowaniu zignorowali wszystkie merytoryczne głosy, posuwając się nawet do tego by zmienić plan obrad tak by jak najmniej mieszkańców miało okazję się wypowiedzieć.

Bezrefleksyjne przyjęcie planu zagospodarowania Śródmieścia Południowego jest skandaliczną decyzją. W związku z tym wraz z Inicjatywa Warszawa i Partia Zieloni Warszawa złożymy pismo do Wojewody Mazowieckiego o uchylenie planu w trybie nadzorczym

Kilka dni wcześniej na sesji Rady Miasta wraz z Partia Zieloni WarszawaInicjatywa Warszawa wzięliśmy udział w proteście mieszkańców, ruchów miejskich i lokatorskich, Miasto Jest NaszeWolne Miasto WarszawaSyrena, przeciw skandalicznym zapisom planu. Wprowadzenie go w życie będzie skutkowało pogorszeniem jakości życia w Śródmieściu. Plan przewiduje m.in. wyburzenie dawnego Liceum Hoffmanowej i przeskalowaną, niewpisującą się w zapisy studium, zabudowę na działce kurii warszawskiej. Przegłosowane rozwiązanie oznacza zwiększenie ruchu samochodowego, wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza i odbieranie mieszkańcom dostępu do usług publicznych.

SHARE IT:

Comments are closed.