Dzień Niepodległości – demonstracja “za wolność naszą i waszą”

Wczoraj, w Dzień Niepodległości, ulicami Warszawy przeszła wielotysięczna, pokojowa demonstracja antyfaszystowska pod hasłem „Za wolność naszą i waszą”. Hasło jest nawiązaniem do sztandarów, które do walki z carskim despotyzmem nieśli ze sobą powstańcy listopadowi. Przypomina, że historia Polski to historia walki o niepodległość i samostanowienie przez uciśnioną mniejszość.

Wsparliśmy demonstrację licznie, bo w czasach, kiedy przestrzeń i dyskusję publiczną próbuje zawłaszczać skrajna prawica, naszą odpowiedzią nie może być milczenie. W mieście, które niemiecki faszyzm skazał na śmierć, nie może być zgody na nienawiść, otwarcie rasistowski język i przemoc – dziś już realną, nie symboliczną.

Jesteśmy silni siłą wspólnoty, która włącza zamiast wykluczać; która w drugim człowieku widzi przede wszystkim człowieka. Polska najsilniejsza była wtedy, gdy potrafiła łączyć – a nie dzielić. Nasza historia to historia wielokulturowości i wielojęzyczności. Wszyscy jesteśmy tu u siebie.

Będziemy głośno upominać się nie tylko o pamięć o tych, którzy ginęli za wolność naszą i waszą walcząc o lepsze, bardziej sprawiedliwe jutro, ale też o godność tych, których prawa deptane są dziś. Razem przeciw rasizmowi! Nacjonalizm nie przejdzie!

Invalid Displayed Gallery

SHARE IT:

Comments are closed.