Skandal na Targówku!

Kompromitacja Platformy Obywatelskiej i klubu Spółdzielni “Bródno” na Targówku (“Mieszkańcy Bródna – Targówka – Zacisza”). Fatalnie przygotowane zebranie w sprawie wyborów Rady Osiedla Bródno i Bródno-Podgrodzie musiało zostać przerwane z powodu nieprawidłowości w wyborczej procedurze. Obrazu wyborów dopełnia brak jakiejkolwiek kampanii informacyjnej i znikomy odsetek mieszkańców osiedla, który wiedział o ich przeprowadzeniu.

Radni i wybrany głosami działaczy spółdzielni “Bródno” przewodniczący zebrania, próbowali przeforsować głosowanie przy braku weryfikacji, czy głosujący zamieszkują na terenie osiedla. Jednocześnie aktywiści poinformowali nas, że nie dość, że urząd dzielnicy burmistrza Antonika (jednego z prominentnych działaczy SM “Bródno”) nie prowadził żadnej kampanii informacyjnej o wyborach, to jeszcze te ogłoszenia o wyborach, które wieszali na własną rękę lokalni społecznicy były zrywane przez pracowników spółdzielni.

Jest to szokujące, biorąc pod uwagę, jak wielka mobilizacja odbyła się w szeregach działaczy spółdzielni. Na sali, na ok. 270 mieszkańców było ok. 200 osób, które karnie głosowały na osoby wyznaczone przez SM “Bródno”. Widać wyraźnie, że urzędnicy dzielnicy współrządzonej przez spółdzielnię zadbali o to, aby informacja była dystrybuowana przede wszystkim w zamkniętych gremiach działaczy i pracowników spółdzielni. Urząd Dzielnicy poprzestał na wrzuceniu w poniedziałek na swoją stronę trzyzdaniowej notki w dziale wiadomości, która utonęła wśród innych informacji oraz zamieszczeniu ogłoszenia w gablocie urzędu.

W zasłyszanych przez naszych członków rozmowach toczonych na sali padały komentarze w rodzaju: “Po co 8 kandydatów do 5 miejsc w Komisji Wyborczej? Nie traćmy czasu, niech trzech się wycofa”. Obrazuje to doskonale stan demokracji lokalnej na Bródnie.

Dlatego właśnie wspieramy Ruch dla Zmian w Spółdzielni “Bródno” i współorganizujemy spotkania dla mieszkańców. Postulujemy również, aby zmienić zapis w przegłosowanym przez Radę Dzielnicy statucie Rady Osiedla Bródno i Bródno-Podgrodzie, mówiący o tym, że o wyborach informuje się mieszkańców osiedla “w sposób zwyczajowo przyjęty w Osiedlu”. Jak widać na Bródnie panują bardzo złe zwyczaje.

SHARE IT:

Comments are closed.